התחבר

שווה קריאה

הכתבות האחרונות שפורסמו

הברון רוטשילד שמות משפחתו שהעניק להתיישבויות

הברון רוטשילד שמות משפחתו שהעניק להתיישבויות

אדמות דלהמיה נרכשו בידי יק"א ,על חלק מאדמות אלו הניחו העותומאניים את מסילת הברזל לרכבת החיג'אזית ובנו את גשר המעבר למסילת הרכבת,(גשר שפוצץ בליל הגשרים).
ההתיישבות אשדות יעקב נקראה על שם יעקב ג'יימס רוטשילד, שמו של הקבוץ ניתן על פי לאשדות המים של נהר הירמוך שעבר בקרבת מקום,הישוב הוקם על (אדמות דלהמיה -דלחמיה) שנרכשו בידי יק"א ,ועלייה עלו בשנת 1921 אנשי תנועת החלוץ מלטביה,בני הקבוצה החזיקו את גשר כנקודת המעבר על הגשר בין העמק לבין ירדן ועיבדו את האדמות סביב ההתיישבות.
בשנת 1924 בעקבות הפילוג האידיאולוגי לצורת ההתיישבות, עברו חלק מהחברים לאדמות ג'סר אלמג'מע,כיום קבוץ גשר, בשנת 1935 הוקם בחלק הצפוני של אדמות דלהמיה -דלחמיה הקבוץ אשדות יעקב.
התיישבות בנימינה נקראה על שם הברון בנימין אדמונד רוטשילד
ההתיישבות בת שלמה נקראה על שם דודו שלמה סלומון מאיר רוטשילד
ההתיישבות גבעת עדה נקראה על שם הברונית רעייתו של אדמונד רוטשילד
ההתיישבות זכרון יעקב נקראה על שם אביו יעקב ג'יימס רוטשילד
ההתיישבות מאיר שפיה נקראה על שם סבו של הברון מאיר אנשל רוטשילד
1883ההתיישבות מזכרת בתיה (עקיר-עקרון) שהוסב לשם אמו של הברון בטי רוטשילד
ההתיישבות פרדס חנה נקראה על שם דודניתו חנה רוטשילד
ההתיישבות שדה אליעזר נקראה על שם נכדו של הברון אליעזר רוברט רוטשילד.

מאמרים שעשויים לעניין אותך