התחבר

תחנות הרוח על הרציף בנמל מנדרקי Windmills of Mandraki

על הרציף במזח homonymous ב נמל מנדרקי ,ממוקמות שלוש תחנות רוח עתיקות מימי השלטון הצלבני, (ישנם עוד תחנות המפוזרות ברחבי האי) תחנות שנקראו תחנות מגדל האבן או Xetroharis ,מאחר וחסרו עצים לבניית התחנות.

תחנות האבן היו עמידות יותר בימי הלחימה והמצור על העיר, מכוון שהאבן הייתה עמידה יותר כנגד שריפות, אלו הן התחנות שנותרו משמונה עשר התחנות שפעלו במקום וטחנו את גרגרי החיטה והתירס לאחר הגעתם לנמל ,ומשם נמכרו הגרגרים כקמח לתושבי האי או כיצוא מסחרי לשאר העולם העתיק.
 

יחסית היו אלו טחנות רוח וטחינה פרימיטיביות ,שבהן זוג אחד של אבן ריחיים שבראש מגדל האבן הייתה כיפת עץ ועלייה כנפי עץ מחופים בבד, כיפה זאת סובבה את הכנפיים על ציר לכוון נשיבת הרוח ,על מנת לייעל את הפעלתם .

שקי הגרגרים נמשכו למעלה ונשפכו למשפך שהוליך את הגרגריים במרזב לאבן הריחיים שם הם נטחנו והקמח נארז בשקים והובל למכירתו, לצורך הגדלת קיבולת הטחינה נבנו כשמונה עשר תחנות רוח.

אלא שרעידות האדמה והשפעות אקלימיות, גרמו לחלקם לחדול לפעול ולהינטש, חלק מהתחנות שהיו בשליטת הכנסייה ,זכו לקבל שמות של קדושים נוצריים , יש המשערים כי חלקם של התחנות נבנו שוב לאחר שנהרסו בפגעי הטבע ואולי אלו הן מתקופות מתקדמות יותר מהמקוריות .

הוסף חוות דעת

כתיבת תגובה

חיפוש

הקלד ולחץ על Enter

בחר קטגוריה להצגה במסננים

נוסף על ידי parallax

בבקשה על מנת לראות פרטי החשבון.